ابزار اندازه گیری

کولیس دیجتیال اپکس
چرخ متر ترمزدار اپکس مدل 12500
شاقول مگنتی 6 متری اپکس مدل 1440
متر فلزی اپکس
متر روکش دار لاستیکی اپکس
تراز مگنتی 10 سانتی اپکس