ابزار مکانیکی

آینه مکانیکی گرد تلسکوپی اپکس مدل APX-1850
آینه مکانیکی گرد تلسکوپی اپکس مدل APX-1885
آینه مکانیکی تلسکوپی مستطیلی اپکس مدل APX-18100
آلن بکس ستاره ای درایو 1,2 اینچ 16 پارچه اپکس مدل APX-6016
آلن بکس 40 پارچه اپکسAppex مدل APX-6040
آلن بکسی درایو 1,2 اینچ 6 گوش 8 پارچه اپکس مدل APX-6018
جعبه بکس 20 پارچه اپکس مدل 1520
جعبه بکس 24 پارچه اپکس مدل 1524
جعبه بکس 27 پارچه اپکس مدل 1527
جعبه بکس 34 پارچه اپکس مدل 1534
آهنربای آنتنی اپکس مدل APX-1803
آهنربای آنتی بزرگ آپکس مدل APX-1805
رینگ جمع کن اپکس مدل 1830
رینگ جمع کن اپکس مدل 1840
فنر جمع کن اپکس مدل APX-1838
فیلتر باز کن سه شاخ تخت اپکس مدل 1863
مجموعه 21 عددی آچار بکس 3/4 اپکس مدل APX-1521
جک سوسماری اپکس مدل 8002
آچار جغجغه ای سایز 10-13 اپکس مدل 9013